منـــــــــم ایــــــنجــــــا

قاصــــدک...

گفته بودی دلتنگی هایم را با قاصدک تقسیم کنم تا به گوش تو برسانند می گفتی قاصدکها گوش شنوادارند غم هایت را درگوششان زمزمه کن وبه باد بسپار من اکنون صاحب دشتی قاصدکم "اما مگرتونمی دانستی قاصدکهای خیس از اشک میمیرند "   ...
29 شهريور 1394
1