منـــــــــم ایــــــنجــــــا

تو...

    تو می توانی نیایی!!!!! ولی من نمی توانم منتظرت نباشم... ...
29 آذر 1394

قاصدک...

  دلتنگی هايم را در دلم نگه می دارم ... تو را درگير احساساتم میكنم ! صبور می شوم؛ تحمل می كنم؛ پنهانی عشق می ورزم؛ پنهانی اشک می ريزم؛ پنهانی عاشق تو هستم .....                    قــــــاصــدکم دوستتـــــــــــــــ دارم                ...
13 آذر 1394
1