منـــــــــم ایــــــنجــــــا

دوســـــــتاے گلــــــــــــــم...

ســـــــــــــلامی گــــــــرم،به دوســــــــتای گلــــــــم برگشــــــــت بعد از دوسال،دلتنــــــــــــگتون هستـــــــــم، هیــــــــچ وقــــــت از خاطرم نمیــــــــرید،همیــــــشه بیادتون هستـــــــــــم....امیدوارم ایـــــن پست بخونید ودوباره دور هــــم جمع بشیم ... ...
4 آبان 1397
1