منـــــــــم ایــــــنجــــــا

پروفایل من

شرح وبلاگ

خــــــــــداونـــــــــدا راضیـــــــــم به رضـــــــای خودتـــــــ داده هـــــایــــــــــت رحــــــمتـــــــــــ بــــــــــــوده نــــــــداده هــــــــایـــــــت حــــــــــکمتـــــــــــــ ------------------------------ صبورانه در انتظار زمان بمان! هرچیزدر زمان خودش رخ می دهد باغبان حتی اگر باغش را غرق اب هم کند درختان خارج از فصل خود میوه نمیدهند!.......

نویسندگان

آمار

تعداد مطالب : 37
تاریخ عضویت : 23 خرداد 94