منـــــــــم ایــــــنجــــــا

دوســـــــتاے گلــــــــــــــم...

ســـــــــــــلامی گــــــــرم،به دوســــــــتای گلــــــــم برگشــــــــت بعد از دوسال،دلتنــــــــــــگتون هستـــــــــم، هیــــــــچ وقــــــت از خاطرم نمیــــــــرید،همیــــــشه بیادتون هستـــــــــــم....امیدوارم ایـــــن پست بخونید ودوباره دور هــــم جمع بشیم ... ...
4 آبان 1397

کاش...

  خوش بہ حال آسمو טּ ڪہ هر وقت دلش بگیره بے بہونہ مے باره بہ ڪسے توجہ نمے ڪنہ از ڪسے خجالت نمے ڪشہ مے باره و مے باره و  اینقدر مے باره تا آبے شہ آفتابے شہ ڪاش   ...
10 دی 1394